20:45 +07 Thứ năm, 28/09/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông báo về việc thay đổi khung hình đại diện (Avatar) 28/09/2023

Thông báo về việc thay đổi khung hình đại diện (Avatar)

Tải về
Quyết định về việc Ban hành Quy định kiểm tra giữa học phần và thi kết thúc học phần lý thuyết 27/09/2023

Quyết định về việc Ban hành Quy định kiểm tra giữa học phần...

Tải về
Quy định quản lý sử dụng trang thiết bị tại Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng 21/09/2023

Quy định quản lý sử dụng trang thiết bị tại Trung tâm Mô...

Tải về
Công văn Đảng uỷ về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 22/08/2023

Công văn Đảng uỷ về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6,...

Tải về
Thông báo về việc công khai danh sách cá nhân được bình chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023 08/08/2023

Thông báo về việc công khai danh sách cá nhân được bình chọn...

Tải về
Nghị quyết Điều chỉnh tạm thời chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023 28/07/2023

Nghị quyết Điều chỉnh tạm thời chỉ tiêu tuyển sinh đại học...

Tải về
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 24/07/2023

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó...

Tải về
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư dụng cụ 18/07/2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua...

Tải về
Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII 17/07/2023

Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban...

Tải về
Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 17/07/2023

Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú...

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt Phương án trích lập các Quỹ năm 2022 06/07/2023

Nghị quyết Phê duyệt Phương án trích lập các Quỹ năm 2022...

Tải về
Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá 05/07/2023

Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Tải về
Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch mua sắm hóa chất, vât tư dụng cụ phục vụ đào tạo 30/06/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch mua sắm hóa chất,...

Tải về
Nghị quyết Thông qua mức thu học phí năm 2023-2024 29/06/2023

Nghị quyết Thông qua mức thu học phí năm 2023-2024

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 28/06/2023

Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Trường...

Tải về
Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 23/06/2023

Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Y...

Tải về
Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp lần thứ 14 22/06/2023

Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp lần thứ 14

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu, phương hướng tuyển sinh Sau đại học năm 2023 22/06/2023

Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu, phương hướng tuyển...

Tải về
Nghị quyết ban hành Quy chế Tuyển dụng, hợp đồng làm việc, tập sử và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 22/06/2023

Nghị quyết ban hành Quy chế Tuyển dụng, hợp đồng làm việc,...

Tải về
Nghị quyết phê duyệt dự toán kế hoạch tài chính năm 2023 19/06/2023

Nghị quyết phê duyệt dự toán kế hoạch tài chính năm 2023

Tải về
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Hà Nội 14/06/2023

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Thái...

Tải về
Công văn Đảng ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niện 75 năm 05/06/2023

Công văn Đảng ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niện...

Tải về
Quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ 31/05/2023

Quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Tải về
Công văn Đảng ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền 30/05/2023

Công văn Đảng ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền

Tải về
Tài liệu tuyên truyền dành cho đội ngũ báo cáo viên các cấp 29/05/2023

Tài liệu tuyên truyền dành cho đội ngũ báo cáo viên các cấp

Tải về
Công văn Đảng ủy về việc cung cấp Tài liệu tuyên truyền về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải 26/05/2023

Công văn Đảng ủy về việc cung cấp Tài liệu tuyên truyền về...

Tải về
Công văn Đảng ủy về việc cung cấp Tài liệu quán triệt, tuyên truyền tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 26/05/2023

Công văn Đảng ủy về việc cung cấp Tài liệu quán triệt, tuyên...

Tải về
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 19/05/2023

Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh...

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh đại học năm 2023 19/05/2023

Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu, phương thức tuyển...

Tải về
Lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 08/05/2023

Lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư...

Tải về
Thông báo về việc công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 04/05/2023

Thông báo về việc công khai danh sách đề cử thành viên tham...

Tải về
Thông báo về việc tuyên truyền, phát động cuộc thi "Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp khoa học 26/04/2023

Thông báo về việc tuyên truyền, phát động cuộc thi "Tìm hiểu...

Tải về
Thông báo về việc triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 26/04/2023

Thông báo về việc Triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn...

Tải về
Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa, năm học 2022-2023 19/04/2023

Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và...

Tải về
Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 19/04/2023

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức...

Tải về
Thông báo về việc tích cực hưởng ứng, tham gia đợt 2 Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 17/04/2023

Thông báo về việc tích cực hưởng ứng, tham gia đợt 2 Cuộc...

Tải về
Đề án Thành lập Khoa Điều dưỡng 06/04/2023

Đề án Thành lập Khoa Điều dưỡng

Tải về
Nghị quyết Thông qua mức thu học phí năm 2022-2023 06/04/2023

Nghị quyết Thông qua mức thu học phí năm 2022-2023

Tải về
Đề án thành lập Phòng thanh - tra pháp chế 06/04/2023

Đề án thành lập Phòng thanh - tra pháp chế

Tải về
Quy định phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các đơn vị, cá nhân 06/04/2023

Quy định phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với...

Tải về
Nghị quyết Ban hành Kế hoạch giám sát năm 2023 của Hội đồng trường 06/04/2023

Nghị quyết Ban hành Kế hoạch giám sát năm 2023 của Hội đồng...

Tải về
Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát số 1, năm 2023 của Hội đồng trường 06/04/2023

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát số 1, năm 2023...

Tải về
Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát số 2, năm 2023 của Hội đồng trường 06/04/2023

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát số 2, năm 2023...

Tải về
Kế hoạch triển khai công tác Tuyển sinh đại học năm 2023 05/04/2023

Kế hoạch triển khai công tác Tuyển sinh đại học năm 2023

Tải về
Thông báo đấu giá tài sản 04/04/2023

Thông báo đấu giá tài sản

Tải về
Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp lần thứ 13 03/04/2023

Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp lần thứ 13

Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo tỉnh Thái Bình 29/03/2023

Thông báo về việc chuyển văn bản số 40/KH-UBND về Kế hoạch...

Tải về
Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 29/03/2023

Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến cuốn sách của Tổng...

Tải về
Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 29/03/2023

Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm...

Tải về
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng 29/03/2023

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện lớp Bồi dưỡng lý luận chính...

Tải về
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tải về
Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2023 28/03/2023

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 22/03/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại...

Tải về
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 20/03/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Tải về
Danh sách sinh viên dự kiến đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2022-2023 17/03/2023

Mọi thắc mắc phản hồi về GVCN trước 24/3/2023

Tải về
Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng 55 15/03/2023

Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua...

Tải về
Công văn của Đảng uỷ về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc 14/03/2023

Công văn của Đảng uỷ về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải Báo...

Tải về
Thể lệ cuộc thi viết về chủ đề " Đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở" 14/03/2023

Thể lệ cuộc thi viết về chủ đề " Đảm bảo an ninh, trật tự ở...

Tải về
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập trường (1968-2023) 10/03/2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập...

Tải về
Quy chế quản lý Đảng viên của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình Khóa XXIV 28/02/2023

Quy chế quản lý Đảng viên của Ban chấp hành Đảng bộ Trường...

Tải về
Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 28/02/2023

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái...

Tải về
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua"Dân vận khéo" 28/02/2023

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi...

Tải về
Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 27/02/2023

Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ...

Tải về
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 24/02/2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm Ngày...

Tải về
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 20/02/2023

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế...

Tải về
Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai sử đổi 09/02/2023

Chi tiết Luật Đất đai ( sửa đổi )và các văn bản kèm theo...

Tải về
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám hiệu 06/02/2023

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám hiệu

Tải về
Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý 02/02/2023

Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức...

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 01/02/2023

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí...

Tải về
Quyết định về việc Ban hành Quy định tiếp công dân và sử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 19/01/2023

Quyết định về việc Ban hành Quy định tiếp công dân và sử lý...

Tải về
Công văn về việc chuyển Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 02/01/2023

Công văn về việc chuyển Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày...

Tải về
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 23/12/2022

Kế hoạch Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023

Tải về
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng 22/12/2022

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo...

Tải về
Quyết định Ban hành sử đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 20/12/2022

Quyết định Ban hành sử đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tải về
Danh sách dự kiến thi đua học kỳ 2 năm học 2021-2022 16/12/2022

Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được giải...

Tải về
Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 14/12/2022

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2022,...

Tải về
Số 279-CV/ĐU 13/12/2022

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tải về
Số 280-CV/ĐU 13/12/2022

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris...

Tải về
Nghị quyết số 63 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 12/12/2022

Nghị quyết số 63 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, Phiên...

Tải về
Nghị quyết số 64 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 12/12/2022

Nghị quyết Ban hành Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội...

Tải về
Nghị quyết số 70 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 12/12/2022

Nghị Quyết Thông qua mức thu phí đào tạo liên tục, năm...

Tải về
Quyết định công nhận học viên khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 09/12/2022

Quyết định công nhận học viên khóa đào tạo trình độ thạc sĩ

Tải về
Dự kiến miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2022-2023 01/12/2022

Mọi thắc mắc liện hệ với giáo viện chủ nhiệm để được giải...

Tải về
Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 25/11/2022

Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng,...

Tải về
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 25/11/2022

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...

Tải về
Số 32-QĐ/TW 22/11/2022

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc,...

Tải về
Thư mới về việc tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu 03/11/2022

Thư mới về việc tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn...

Tải về
Thư mời về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT 03/11/2022

Thư mời về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Tải về
Thư mời Cung cấp dịch vụ thẩm định giá 27/10/2022

Thư mời Cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Tải về
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá năm học 2022-2023 11/10/2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá...

Tải về
Nghị quyết số 58 Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 11/10/2022

Nghị quyết số 58 Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y...

Tải về
Nghị quyết số 59 Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 11/10/2022

Nghị quyết số 59 Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y...

Tải về
Nghị quyết số 60 Giám đốc bệnh viện Đại học Y Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 11/10/2022

Nghị quyết số 60 Giám đốc bệnh viện Đại học Y Thái Bình...

Tải về
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học 23/09/2022

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo...

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản công 16/09/2022

Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản công

Tải về
Thư mời Cung cấp dịch vụ thẩm định giá 15/09/2022

Thư mời Cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Tải về
Thông báo tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm việc theo dự án GA VIC 12/09/2022

Thông báo tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập...

Tải về
Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 19/08/2022

Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm...

Tải về
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 18/08/2022

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...

Tải về
Thư mời quan tâm lựa chọn đơn vị thẩm định giá 12/08/2022

Thư mời quan tâm lựa chọn đơn vị thẩm định giá

Tải về
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 10/08/2022

Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...

Tải về
Nghị quyết Ban hành Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục 09/08/2022

Nghị quyết Ban hành Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục...

Tải về
Thông báo về việc thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi năm 2021 08/08/2022

Thông báo về việc thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi năm 2021

Tải về
Dự kiến danh sách sinh viên đạt danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2020-2021 04/08/2022

Mọi thắc mắc liên hệ lại với giáo viên chủ nhiệm để được...

Tải về
Công văn của Đảng ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 02/08/2022

Công văn của Đảng ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Tải về
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm 01/08/2022

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại...

Tải về
Nghị quyết số 39 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 01/08/2022

Nghị quyết số 39 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về
Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng. chống tiêu cực 01/08/2022

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng. chống tiêu cực

Tải về
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 26/07/2022

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó...

Tải về
Thư mời về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư dụng cụ 22/07/2022

Thư mời về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT các gói thầu...

Tải về
Thư mời về việc thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất 22/07/2022

Thư mời về việc thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà...

Tải về
Công văn của Đảng ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 07/07/2022

Công văn của Đảng ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm...

Tải về
Nghị quyết số 36 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 22/06/2022

Nghị quyết số 36 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 về việc...

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiễn sĩ 21/06/2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo...

Tải về
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20-4-2022 31/05/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày...

Tải về
Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 26/05/2022

Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và...

Tải về
Lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo, Phó Giáo 20/05/2022

Lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư...

Tải về
Thông báo bổ sung Thông báo số 469/TB-YDTB 16/05/2022

Thông báo bổ sung Thông báo số 469/TB-YDTB ( Danh sách đề cử...

Tải về
Thông báo về việc làm vé gửi xe đạp, xe máy theo tháng cho học viên, sinh viên 11/05/2022

Thông báo về việc làm vé gửi xe đạp, xe máy theo tháng cho...

Tải về
Thông báo về việc công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư 11/05/2022

Thông báo về việc công khai danh sách đề cử thành viên tham...

Tải về
Công văn về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 05/05/2022

Công văn về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu...

Tải về
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/04/2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tải về
Thông báo miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022 18/04/2022

Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được giải...

Tải về
Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 18/04/2022

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh...

Tải về
Bản mô tả chương trình đào tạo ngànhKỹ thuật xét nghiệm Y học 15/04/2022

Bản mô tả chương trình đào tạo ngànhKỹ thuật xét nghiệm Y...

Tải về
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 31/03/2022

Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản

Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 23/03/2022

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng...

Tải về
Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa và bác sĩ nội trú năm 2022 23/03/2022

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa và bác sĩ...

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương 21/03/2022

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê...

Tải về
Kết quả kiểm tra công tác tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước ngoài 25/02/2022

Kết quả kiểm tra công tác tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu...

Tải về
Thông báo của Đảng uỷ về việc Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ 21/02/2022

Thông báo của Đảng uỷ về việc Tiếp tục nâng cao chất lượng...

Tải về
Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", " Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 09/02/2022

Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", " Thầy...

Tải về
Quyết định về việc công nhận học viên khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 28/01/2022

Quyết định về việc công nhận học viên khóa đào tạo trình độ...

Tải về
Danh sách đội ngũ giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình 24/01/2022

Danh sách đội ngũ giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Tải về
Thông báo về việc đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 21/01/2022

Thông báo về việc đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm...

Tải về
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2022 18/01/2022

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng Trường Đại học Y Dược Thái...

Tải về
Thông tư quy định điều kiên, trình tự, thủ tục mở mã ngành đào tào 18/01/2022

Thông tư quy định điều kiên, trình tự, thủ tục mở mã ngành...

Tải về
Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 18/01/2022

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh Đại...

Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Ấn tượng Y Dược Thái Bình" 30/12/2021

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Ấn tượng Y Dược Thái Bình"

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Công nghệ thông tin 24/12/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ...

Tải về
Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài 24/12/2021

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài...

Tải về
Công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh Thái Bình về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 09/12/2021

Công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh Thái Bình về việc tuyên...

Tải về
Công văn của Đảng ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ II 09/12/2021

Công văn của Đảng ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết...

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo quan hóa chất, thuốc, vật tư tiêu hao 01/12/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và...

Tải về
Thông báo về việc triển khai kế hoạch cho học viên, sinh viên trở lại học tập 29/11/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch cho học viên, sinh...

Tải về
Công văn của Bộ Y tế về việc đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 24/11/2021

Công văn của Bộ Y tế về việc đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19...

Tải về
Nghị quyết số 22 về việc phê duyệt danh sách nhân sự lãnh đạo và tiếp nhận viên chức kiêm nhiệm 24/11/2021

Nghị quyết số 22 về việc phê duyệt danh sách nhân sự lãnh...

Tải về
Nghị quyết số 23 về việc thông qua chủ trương tuyển sinh, đào tạo đặt hàng 24/11/2021

Nghị quyết số 23 về việc thông qua chủ trương tuyển sinh,...

Tải về
Thông báo của Đảng ủy về việc triển khai các Quy định, Hướng dẫn mới trong thi hành Điều lệ Đảng 24/11/2021

Thông báo của Đảng ủy về việc triển khai các Quy định, Hướng...

Tải về
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 14-KL/TW 24/11/2021

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện...

Tải về
Nghị quyết số 21 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 24/11/2021

Nghị quyết số 21 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về
Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" 19/11/2021

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch...

Tải về
Thông báo về việc lấy ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng cổng chính 10/11/2021

Thông báo về việc lấy ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc...

Tải về
Biểu mẫu quy trình thanh toán 02/11/2021

Biểu mẫu quy trình thanh toán

Tải về
Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và thanh lý tài sản 27/10/2021

Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và thanh lý tài sản

Tải về
Nghị quyết thông qua mức thu học phí, phí đào tào năm học 2021-2022 19/10/2021

Nghị quyết thông qua mức thu học phí, phí đào tào năm học...

Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giáo dục Y khoa lần thứ V 18/10/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giáo dục Y khoa lần thứ V tại...

Tải về
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội 13/10/2021

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học...

Tải về
Danh sách tập thể, sinh viên đạt danh hiệu thi đua học kỳ I,II năm học 2020-2021 11/10/2021

Mọi thắc mắc gửi về giáo viên chủ nhiệm trước ngày...

Tải về
Danh sách tập thể, sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 11/10/2021

Mọi thắc mắc gửi về giáo viên chủ nhiệm trước ngày...

Tải về
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2021-2022 11/10/2021

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học...

Tải về
Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 28/09/2021

Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy...

Tải về
Quyết định về việc Ban hành chế độ làm việc đối với giảng viên 28/09/2021

Quyết định về việc Ban hành chế độ làm việc đối với giảng...

Tải về
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 24/09/2021

Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Trường Đại...

Tải về
Thông báo về việc triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 23/09/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch năm học 2021-2022

Tải về
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" 21/09/2021

Thông báo về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về...

Tải về
Hướng dẫn Tiêu chuẩn phát triển đảng viên trong sinh viên, học viên 20/09/2021

Hướng dẫn Tiêu chuẩn phát triển đảng viên trong sinh viên,...

Tải về
Quyết định về việc tặng thưởng học bổng tài trợ bởi Ủy ban giải thưởng KOVA 17/09/2021

Quyết định về việc tặng thưởng học bổng tài trợ bởi Ủy ban...

Tải về
Quyết định về việc tặng thưởng học bổng tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 17/09/2021

Quyết định về việc tặng thưởng học bổng tài trợ bởi Ngân...

Tải về
Quyết định Ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, thi kết thúc các học phần 15/09/2021

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, thi kết thúc...

Tải về
Quyết định trao tặng, tiếp sức sinh viên Y Dược tham gia chống dịch COVID-19 31/08/2021

Quyết định trao tặng, tiếp sức sinh viên Y Dược tham gia...

Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 26/08/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản...

Tải về
Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 26/08/2021

Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Đại học Y...

Tải về
Quyết định về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức 23/08/2021

Quyết định về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học...

Tải về
Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa 20/08/2021

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo ngành Y...

Tải về
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 19/08/2021

Bộ Y tế thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm...

Tải về
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình 16/08/2021

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại...

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Nhà trường 29/07/2021

Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn...

Tải về
Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Y học Dự Phòng trình độ thạc sỹ năm 2021 28/07/2021

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Y học Dự Phòng...

Tải về
Bản mô tả chương trình dạy học trình độ thạc sỹ ngành Dinh Dưỡng năm 2021 28/07/2021

Bản mô tả chương trình dạy học trình độ thạc sỹ ngành Dinh...

Tải về
Công văn về việc xin ý kiến mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học 27/07/2021

Công văn về việc xin ý kiến mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm y...

Tải về
Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ thạc sỹ năm 2021 27/07/2021

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Dinh dưỡng...

Tải về
Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Y học Dự Phòng năm 2021 27/07/2021

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Y học...

Tải về
Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm y học 23/07/2021

Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm y học...

Tải về
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 23/07/2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y...

Tải về
Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 23/07/2021

Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ngành Kỹ...

Tải về
Kế hoạch phổ biến Triết lý giáo dục 21/07/2021

Kế hoạch phổ biến Triết lý giáo dục

Tải về
Thông báo về việc ra soát lịch dạy/học dự kiến năm học 2021-2022 14/07/2021

Thông báo về việc ra soát lịch dạy/học dự kiến năm học...

Tải về
Công văn của Đảng ủy về việc nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên mạng Internet 13/07/2021

Công văn của Đảng ủy về việc nhận diện, đấu tranh với các...

Tải về
Quyết định về việc công bố " Triết lý giáo dục" của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 13/07/2021

Quyết định về việc công bố " Triết lý giáo dục" của Trường...

Tải về
Viên vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo Quyết định về việc cấp chứng nhận năng lực xét nghiệm 08/07/2021

Viên vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo Quyết định về việc...

Tải về
Nghị quyết ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 01/07/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Trường Đại...

Tải về
Quyết định về việc cập nhật chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ YHDP và Dinh dưỡng 30/06/2021

Quyết định về việc cập nhật chuẩn đầu ra đào tạo trình độ...

Tải về
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học hệ chính quy 30/06/2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình...

Tải về
Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường 28/06/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội...

Tải về
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược Thái Bình 28/06/2021

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong...

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt đề xuất mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học 28/06/2021

Nghị quyết Phê duyệt đề xuất mở ngành Kỹ thuật xét nghiệm y...

Tải về
Nghị quyết Phê duyệt đề xuất chuyển đổi đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Vệ sinh xã hội học 28/06/2021

Nghị quyết Phê duyệt đề xuất chuyển đổi đào tạo trình độ...

Tải về
Dự kiến danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 14/06/2021

Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi tới GVCN trước...

Tải về
Thông báo về việc tăng cường các hình thức tổ chức giảng dạy và lượng giá thực hành, lâm sàng 09/06/2021

Thông báo về việc tăng cường các hình thức tổ chức giảng dạy...

Tải về
 

Văn bản mới

Tuần 10, năm học 2023-2024: Từ 18/09 đến 24/09/2023
Sáng thứ 2:
9h00 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Chủ trì Họp BGK Hội giảng triển khai kế hoạch bình giảng chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, 41 năm ngày Nhà giáo VN 20/11 


Chiều thứ 2:
13h30 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Chủ trì Giao ban cán bộ quản lý
15h15 - PHBV: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái  Chủ trì Giao ban Bệnh viện


Sáng thứ 3:
7h30 - P.GB: Lãnh đạo Trường  Chủ trì Họp Tập thể Lãnh đạo trường về xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Khoa học Y sinh
10h00 - TPTB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Dự buổi làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với các sở ngành liên quan chuẩn bị cho kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVII
10h00 - P.GB: TS Nguyễn Thế Điệp  Chủ trì Họp về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác và đề xuất xây dựng nhiệm vụ KH&CN thuộc Quỹ phát triển KH&CN Nafosted


Chiều thứ 3:
14h00 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến  Chủ trì Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ 
15h00 - P.GB: Chủ tịch Hội đồng  Chủ trì Họp HĐ xét phân loại lao động và HĐ lương tháng 9


Sáng thứ 4:
7h30 - TPTB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028
7h30 - N. Định: Lãnh đạo Trường  Tham gia đoàn xét duyệt Quyết toán NSNN năm 2022 của Bộ Y tế (02 ngày)
9h30 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái  Chủ trì Hội đồng Nghiệm thu sách giáo trình Bộ môn Điều dưỡng


Chiều thứ 4:
14h00 - HT3.3: Chủ tịch Hội đồng  Chủ trì Họp Hội đồng thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023 15h00 - TPTB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Dự Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
17h00 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Chủ trì Làm việc với công ty Bình Dương (tỉnh Nam Định) về việc trao tặng quà nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, 20 năm thành lập Bệnh viện trường.


Sáng thứ 5:
8h00 - Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Làm việc tại Bộ Y tế 
8h00 - Sơn Tây: TS Nguyễn Thế Điệp  Tiếp nhận Lưu học sinh nhập Trường năm học 2023-2024 (Đợt 1)
9h00 - PHBV: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái  Chủ trì Họp công tác Bệnh viện 


Chiều thứ 5:


Sáng thứ 6:
8h00 - ĐGĐ: Lãnh đạo Trường  Chủ trì Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024


Chiều thứ 6:
14h00 - HT3.4: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái  Chủ trì Phố biến quy chế thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023
19h00 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái  Chủ trì Họp góp ý xây dựng Milestones (trực tuyến)


Sáng thứ 7:
7h00 - YDTB: Chủ tịch HĐ  Chủ trì Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 (từ 23/9/2023-25/9/2023)
8h30 - ĐGĐ: Lãnh đạo Trường  Chủ trì Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành Y khoa thích ứng công nghệ số - English in Medicine”
8h00 - P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường  Chủ trì Hội thảo khoa học “Cập nhật Gây mê hồi sức năm 2023”


Chiều thứ 7:


Chủ nhật:

:::Video hoạt động:::

Hoạt động nổi bật giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia " Ươm mầm hữu nghị "

Thống kê

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 34520
  • Tháng hiện tại: 939231
  • Tổng lượt truy cập: 34225167

global lastestlaws