Đoàn thanh niên

Địa chỉ: 237 Phố Lý Bôn - Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Ngày thành lập: 23/07/1968
Cơ cấu tổ chức: là đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn Thái Bình
BCH Đoàn trường khóa XXIII  có 19 đống chí ủy viên.
Số chi Đoàn: 72 chi Đoàn trong đó có 01 chi Đoàn cán bộ với 120 cán bộ trẻ, 48 chi Đoàn sinh viên dài hạn 6 năm, 23 chi Đoàn sinh viên ngắn hạn ( chuyên tu )
Số lượng Đoàn viên: 2435 Đoàn viên
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN ĐƯƠNG NHIỆM BÍ THƯ ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ
  
- PGS.TS Trần Văn Quế (1968 -1971) (Khoá I, II, III)
- TS Trần Phú Nhiên (1971-1974) (Khoá IV, V)
- TS Ngô Toàn Định (1974-1977) (Khoá VI, VII)
- BSCKII Nguyễn Văn Hiền (1976 -198) (Khoá VIII, IX)
- BS Nguyễn Hữu Hiệp (1981-1982) (Khoá X)
- TS Đỗ Đình Xuân (1982-1984) (Khoá XI - XII)
- BSCKII Cao Thế Tuyền (1984-1987) (Khoá XIII)
- ThS Bùi Thanh Hải (1989-1990) (Khoá XIV)
- TS Hoàng Năng Trọng (1990-1995) (Khoá XV - XVI)
- TS Nguyễn Trọng Khìn (1995-1997) (Khoá XVII)        
- ThS.BSCKII Hoàng Hữu Tạo (1997-2003)(Khoá XVIII,XIX, XX)
- ThS Nguyễn Thanh Bình (2003-2005) (Khoá XXI) 
- ThS Hoàng Minh Nhữ (2005-2010) (Khóa XXII, XXIII) 
- BS Lê Minh Tiến (2010-2014) (Khóa XXIV, XXV)    
- ThS Vũ Đình Lương  (2014-2016) 
- ThS Trịnh Thành Vinh  (2016 - 2019)     
 
1
BSNT.Phạm Tuấn Đạt
Bí thư
Giảng viên BM Ngoại
2
 
3
4
 
ThS.Phạm Thị Thùy Dương 
UV Ban Thường vụ
Giảng viên BM Sản
ThS.Hà Thị Thu Hiền
Phó bí thư
GVBM Sinh hóa
BS.Đoàn Văn Ánh
UV Ban Thường vụ
GV BM Chấn thương
 
BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN  ĐƯƠNG NHIỆM
5
  BS Lê Hoàng Duy Nam
Phòng KHTH BV
UV Ban Chấp hành
6
 BS Vũ Việt Trung
Giảng viên BM Dịch tễ
UV Ban Chấp hành
7
Vũ Đình Giang
Chi đoàn YHDP K11
UV Ban Chấp hành
8
Nguyễn Hữu Hùng
Chi đoàn LTY K55A
UV Ban Chấp hành
9
Thân Trọng Tấn
Chi đoàn K48G
UV Ban Chấp hành 
10
Lê Thùy Linh
Chi đoàn K48B
UV Ban Chấp hành
11
Lê Việt Thắng
Chi đoàn K49D
.UV Ban Chấp hành
12
Tô Hoàng Lâm
Chi đoàn K49D
UV Ban Chấp hành
13
Nguyễn Tấn Sang
Chi đoàn YHCT K15
UV Ban Chấp hành  
14
Võ Lê Thu Phương
Chi đoàn K49C
UV Ban Chấp hành
15
Nguyễn Trung Kiên
Chi đoàn Dược K14A
UV Ban Chấp hành
16
Nguyễn Việt Hoàng
Chi đoàn K49A
UV Ban Chấp hành
17
Trần Thế Anh
Chi đoàn K51F
UV Ban Chấp hành
  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Y Dược Thái Bình lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1969. Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ I (1968 – 1969) là đồng chí Trần Văn Quế.
  Gắn liền với lịch sử phát triển của Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo ra các phong trào, hoạt động sôi nổi trên mọi lĩnh vực: Giảng dạy, NCKH, học tập, rèn luyện và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Trong những năm tháng chiến tranh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhiều đoàn viên thanh niên đã lên đường nhập ngũ. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Trường ngày 17 và 19/8/1972 , 18 đoàn viên thanh niên đã anh dũng hy sinh.Tham gia hoạt động NCKH, nhiều đoàn viên sinh viên nhà trường đã giành nhiều giải thưởng cao tại các Hội nghị khoa học toàn quốc. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2022-2024 được tổ chức vào ngày 20,21/5/2022. Đoàn trường hiện có trên 4800 đoàn viên, sinh hoạt tại 97 Chi đoàn
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXIX Nhiệm kỳ 2022-2024
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên - thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Bình và của Nhà trường.
- Phối hợp với chính quyền các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn; tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp.
NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
TẬP THỂ:
1. Tập thể:
Huân Chương lao động hạng ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ Tổ Quốc. (1481 QĐ/CTN ngày 08/10/2009 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ Tổ Quốc. (Quyết định số 01 QĐ/TTg ngày 02/1/2004 của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam)
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghiên cứu khoa học tuổi trẻ ngành Y tế (Quyết định số 1621/QĐ-BYT ngày 12/5/2010 của Bộ Y tế)
Bằng khen: Đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường (Quyết định số 48/QĐ-BYT ngày 08/1/2016 của Bộ Y tế)
Cờ khen: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2004) góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. (Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình)
Cờ khen: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016.
CÁ NHÂN:
- 02 Bằng khen của thủ tướng chính phủ (2004)
- 06 Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.
- Nhiều Kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
- Bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo cho các sinh viên đoạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ( QĐ số 8114 BGĐT)
- Nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.- Nhiều bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Bình.
Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022-2023
Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI năm 2022
Hành trình về nguồn
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:
- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên về truyền thống đạo đức và lý tưởng cách mạng.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Xây dựng và triển khai tốt công tác nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn với 03 phong trào cách mạng và 03 chương trình đồng hành với đoàn viên.
Sinh viên ĐH Y Thái Bình tình nguyện khám và cấp phát thuốc tai cộng đồng
 
Hoạt động giao lưu, hợp tác với các đơn vị
 

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

522-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:39

25/QĐ-HĐGDNN

Quyết đinh phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:34

144-QĐ/TW

Quy định chuẩn mực đạo dức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:59

519-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Bình

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 95 | lượt tải:47

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 259 | lượt tải:357
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập388
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm387
  • Hôm nay161,808
  • Tháng hiện tại2,616,474
  • Tổng lượt truy cập22,861,484
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây