Hội cựu chiến binh

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH  ĐƯƠNG NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TIỀN NHIỆM
 
 
ThS Đỗ Anh Văn
Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027
 
TTƯT.PGS.TS Vũ Sơn
Phó chủ tịch Hội (từ 2011 - nay)
TTƯT.TS Vũ Trung Kiên
Phó chủ tịch Hội (từ 2011 - nay)
- BS Nguyễn Đình Cát (Chủ tịch hội 2002-2005)      
- TS Hoàng Công Thực (Phó chủ tịch 2002-2007)
- PGS.TS Phạm Văn Trọng - Chủ tịch 
  Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội đương nhiệm:
 + Ban Thường vụ:
     - ThS Đỗ Anh Văn - Chủ tịch
     - TTƯT.TS Vũ Trung Kiên - Phó chủ tịch
     - TTƯT.TS Vũ Sơn - Phó chủ tịch
+ Ban Chấp Hành:
    - Đ/c. Đỗ Anh Văn                      - 
    - Đ/c. Vũ Trung Kiên                  -
    - Đ/c. Vũ Sơn                          
  
                                                        
Quá trình thành lập, tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Hội
Hội cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập vào tháng 9 năm 2002. Khi mới thành lập, Hội có 3 chi hội với 8 phân chi hội và 81 hội viên. Hiện nay Hội có 48 hội viên. Trong đó cán bộ giảng dạy là 34 đồng chí (70,8%); GS, PGS: 6 đồng chí; TS: 7 đồng chí; ThS: 14 đồng chí, số còn lại là BSCKII, BSCKI, Bác sỹ, Cử nhân, Kỹ sư và phục vụ.
Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình, đồng thời hoạt động dưới sự lãnh đạo và ủng hộ của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
 
Nhiệm vụ của Hội là:
- Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng động viên cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ viên chức, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần.
- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống "âm mưu diễn biến hoà bình" bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.
- Tổ chức chăm lo và giúp nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của địa phương.
- Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước, làm tròn nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tham gia tích cực vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của quân nhân ở cơ sở.
Từ khi được thành lập đến nay, Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường.
Hội CCB thăm khu di tích lịch sử hang Pác Bó (Cao Bằng)
- Tổ chức chăm lo và giúp nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, kiến nghị với Đảng và nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương.
Viếng đài tưởng niệm các liệt sĩ của Trường
- Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước, làm tròn nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tham gia tích cực vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của quân nhân ở cơ sở.
- Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Từ khi được thành lập đến nay, Hội CCB Trường Đại học Y Thái Bình đã có những hoạt động tích cực và đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường. Các chi hội và phân chi hội đã có những hoạt động đều đặn đóng góp vào phong trào chung, thành tích chung của từng đơn vị. Mỗi hội viên đã thực sự phát huy được bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và là tấm gương mẫu mực trong rèn luyện công tác để quần chúng noi theo.
Thành tích và khen thưởng:
* Tập thể:
+ 01 Bằng khen của Hội CCB tỉnh,
+ 02 Giấy khen của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh.
* Cá nhân:
05 giấy khen của Hội CCB các cơ quan tỉnh; 24 đ/c được tặng “Kỷ niệm chương” của Hội CCB Việt Nam
Các khen thưởng khác: 03 đ/c được Nhà nước phong tặng “Nhà giáo Nhân dân”; 02 đ/c được Nhà nước tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 07 đ/c được Nhà nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; 05 đ/c được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 07 đ/c được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 05 đ/c được tặng Bằng Lao động sáng tạo; 20 đ/c được tặng Bằng khen cấp Bộ (Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT); 08 đồng chí được tặng Huy chương vì thế hệ trẻ; Nhiều đ/c được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”; Nhiều đ/c được tặng Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam; Có 3 đồng chí được tặng Huân Chương lao động hạng Ba của 2 nước bạn Lào và Cămpuchia.
 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

522-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:38

25/QĐ-HĐGDNN

Quyết đinh phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:33

144-QĐ/TW

Quy định chuẩn mực đạo dức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:58

519-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Bình

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 95 | lượt tải:46

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 259 | lượt tải:356
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập411
  • Hôm nay161,808
  • Tháng hiện tại2,605,740
  • Tổng lượt truy cập22,850,750
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây