Khoa YTCC

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG (FACULTY OF PUBLIC HEALTH)
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
Khoa Y tế công cộng (YTCC) Trường Đại học Y Thái Bình được thành lập dựa trên nền tảng 2 Bộ môn: Vệ sinh Dịch tễ (VSDT) và Tổ chức Y tế (TCYT).
- Bộ môn VSDT được thành lập năm 1968
- Bộ môn TCYT được thành lập năm 1979
- Khoa YTCC được thành lập tháng 6 năm 2006 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 

TRƯỞNG, PHÓ KHOA ĐƯƠNG NHIỆM
 
Trưởng Khoa: 
NGƯT.PGS.TS Vũ Phong Túc
Email:  tucvp@tbump.edu.vn  
TRƯỞNG, PHÓ ĐƠN VỊ TIỀN NHIỆM
- NGƯT.BS. Đặng Xuân Khoát:   Trưởng BM VSDT (1968 - 1977)
- TS Đỗ Quốc Thái:                        Trưởng BM VSDT (1977 - 2000)
- NGƯT. TS Khổng Thị Hơn:        P. trưởng BM VSDT (1976 - 2000) - Trưởng BM VSDT (2000 -2003)
- BSCKI. Hồ Hữu Anh:                  Phó trưởng BM TCYT (1979 - 2000)
- BSCKII. Phạm Hồng:                   Phó trưởng BM VSDT (1987 - 1997) - Trưởng BM TCYT (1997 - 2006)
                                                          Phó trưởng Khoa YTCC (2006-2010)
- PGS.TS. Phạm Văn Trọng:         Trưởng BM VSDT (2003 - 2006).
- BSCKII. Phạm Ngọc Hoà:           Trưởng BM Tâm lý và Đạo đức y tế (2010-2012)
- ThS. Trần Trọng Khuê:              Trưởng BM Tổ chức & Quản lý y tế (2006-2012)
- TTUT. ThS. Ngô Văn Đông         Phó trưởng BM TC&QLYT (2010-2020)
- NGND. PGS.TS Phạm Văn Trọng:
                                               Phó trưởng BM VSDT (2000-2003)
                                               Trưởng BM VSDT (2003-2006)
                                               Trưởng Khoa YTCC (Từ 2006 - 5/2016)
- NGƯT.PGS.TS Ngô Thị NhuPhó trưởng Phụ trách Khoa YTCC từ 6/2016-8/2017
- PGS.TS Vũ Phong Túc: Phó trưởng Phụ trách Khoa YTCC từ 8/2017 - 2018
 
TRƯỞNG, PHÓ ĐƠN VỊ ĐƯƠNG NHIỆM
STT Bộ môn Trưởng, Phụ trách Bộ môn Phó Trưởng Bộ môn
1  Dịch tễ học TS. Trần Thị Khuyên ThS. Nguyễn hữu Ngự
2  Sức khỏe môi trường PGS.TS Vũ Phong Túc  
3  Dinh dưỡng & An toàn TP  PGS.TS. Phạm Thị Dung TS. Trần Ngọc Minh
4  Tổ chức & Quản lý y tế  PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh  TS. Trần Đình Thoan
5  Tâm lý & Đạo đức y tế BSCKII. Trần Thu Hà  

Tổ chức của Khoa YTCC:
Khoa YTCC là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong đó, có 5 bộ môn trực thuộc Khoa YTCC là: Bộ môn Dịch tễ học, Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Bộ môn Dinh dưỡng & An toàn thực phẩm, Bộ môn Tổ chức & Quản lý y tế, Bộ môn Xã hội học sức khỏe.
 
 
* Chức năng, nhiệm vụ.
+ Chức năng
- Về công tác cán bộ: quản lý giảng viên, viên chức của 5 bộ môn trực thuộc khoa YTCC theo phân cấp, phân quyền của hiệu trưởng Nhà trường.
- Về công tác đào tạo: tham gia đào tạo trình độ đại học các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Điều dưỡng; tham gia đào tạo trình độ sau đại học các ngành: Chuyên khoa I Y tế công cộng; Chuyên khoa I Y học dự phòng; Chuyên khoa II  Quản lý Y tế; Thạc sĩ Y tế công cộng; Thạc sĩ Y học dự phòng; Thạc sĩ Dinh dưỡng; Tiến sĩ Y tế công cộng; Tiến sĩ Y học dự phòng.
- Về công tác nghiên cứu khoa học: Phát hiện và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề sức khoẻ của cộng đồng bao gồm cả nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế. Phát hiện các yếu tố nguy cơ tới bệnh, các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ, các yếu tố độc hại trong quá trình sản xuất tới sức khoẻ người lao động; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm bao gồm cả HIV/AIDS và các bệnh mới nổi; Các nghiên cứu về dân số và phát triển; Sức khoẻ sinh sản; Tổ chức và quản lý y tế, kiện toàn và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế; Giáo dục sức khoẻ và khoa học hành vi; Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống các bệnh liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng và cộng đồng...
- Tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về các hoạt động có liên quan đến YTCC, đặc biệt là các hoạt động YTCC tại vùng châu thổ sông Hồng và vùng Bắc Trung bộ.
- Hợp tác với các Viện đầu ngành, các Sở, ban, ngành tại các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước để góp phần xây dựng và phát triển ngành Y tế công cộng ở Việt Nam. Góp phần trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Nhiệm vụ
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; Xây dựng kế hoạch hoạt động nội khóa, ngoại khóa, thực tập tại labo và thực tập cộng đồng cho sinh viên, học viên.
- Quản lý có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản do nhà trường giao cho để thực hiện công tác đào tạo, NCKH của giảng viên và SV, HV trong đơn vị. Đồng thời căn cứ vào đặc thù cụ thể của từng công việc giảng dạy, nghiên cứu khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được giao.
- Quản lý chất lượng, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá điểm học phần, điểm thi học kỳ của các lớp, các môn học thuộc Bộ môn, Khoa quản lý.
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy/học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.
.
 
  
- Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh với đời sống xã hội.
- Tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học y học cho các đề tài các cấp của SV, HV cũng như cán bộ trong và ngoài trường. Phân công các cán bộ tham gia phản biện trong các hội đồng thẩm định, nghiệm thu đề tài các cấp. Hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật về nghiên cứu khoa học cho ngành y tế các tỉnh trong vùng.
- Tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại Thái Bình và các địa phương trong khu vực. Tham gia giám sát phát hiện và đề xuất hướng giải quyết các bệnh dịch cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 41 Điều lệ Trường Đại học; Điều 30, 31 của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Y Dược Thái Bình và những nhiệm vụ theo sự phân công của Trường.
Khen thưởng
+ Tập thể:
- Trong nhiều năm, Khoa YTCC liên tục đạt: Đơn vị tiên tiến xuất sắc;
+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000);
+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008);
+ Nhiều Bằng khen của Bộ Y tế; Bộ Giáo dục & Đào tạo và UBND các tỉnh.
- Chi bộ Khoa: Liên tục các năm đạt danh hiệu Chi bộ vững mạnh xuất sắc tiêu biểu
 + Cá nhân
+ 25 lượt cán bộ được tặng Bằng khen các loại trong đó có 03 cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
+ 03 Huân chương Lao động hạng Ba;
+ 03 Nhà giáo ưu tú;
+ 02 Nhà giáo nhân dân; Nhiều cán bộ được tặng Bằng Lao động sáng tạo; Huy chương vì thế hệ trẻ; Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục; Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học công nghệ.
 BM Dịch tễ học
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email Đơn vị công tác
1 TS Trần Thị Khuyên Trưởng bộ môn khuyentt@tbump.edu.vn BM Dịch tễ học
BM Xã hội học sức khỏe
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email Đơn vị công tác
1 TTƯT.BSCKII. Trần Thị Thu Hà Phó trưởng Phụ trách Bộ môn ha_tlyd@gmail.com Xã hội học sức khỏe
BM Dinh dưỡng & ATTP
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email Đơn vị công tác
1 PGS.TS. Phạm Thị Dung Trưởng bộ môn dungpt@tbump.edu.vn Dinh dưỡng & ATTP
BM Sức khỏe môi trường
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email Đơn vị công tác
1 PGS.TS Vũ Phong Túc Trưởng bộ môn tucvp@tbump.edu.vn BM Sức khỏe môi trường
BM Tổ chức và QL Y tế
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email Đơn vị công tác
1 PGS.TS Nguyễn Đức Thanh Trưởng bộ môn thanhnd@tbump.edu.vn BM Tổ chức và Quản lý y tế
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

522-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:39

25/QĐ-HĐGDNN

Quyết đinh phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:34

144-QĐ/TW

Quy định chuẩn mực đạo dức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:59

519-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Bình

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 95 | lượt tải:47

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 259 | lượt tải:357
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập635
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm632
  • Hôm nay161,808
  • Tháng hiện tại2,615,688
  • Tổng lượt truy cập22,860,698
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây