Phòng HC & CTCT

73a194bd7477de298766
Phụ trách, quản lý, điều hành
  ThS. Vũ Đình Lượng
Email: luongvd@tbmc.edu.vn
 
Thời gian thành lập: Ngày 18-01-1969
- Tên gọi qua các thời kỳ:
* Phòng Hành chính Quản trị
* Phòng Tổ chức Hành chính
* Phòng Hành chính Tổng hợp
* Phòng Hành Chính và Công tác chính trị
Trưởng, Phó đơn vị qua các thời kỳ:
- Ông Bùi Hữu Đức: PTP, Phụ trách Phòng HC Quản trị
- Ông Vũ Đức Tản : TP Hành chính Quản trị, TP HCTH
- Ông Phạm Văn Nghiễn: Trưởng phòng HCTH
- BS Nguyễn Hữu Lực: PTP Phụ trách Phòng HCTH
- BSCKII Nguyễn Văn Sái: TP Tổ chức Hành chính
- BS Đỗ Thanh Hoài: PTP Tổ chức HC, Trưởng Phòng HCTH
- Ông Nguyễn Duy Chẩm: PTP Tổ chức Hành chính
- BS Đào Thanh Lanh: PTP Tổ chức Hành chính
- CN Phạm Thành Nam: PTP Phụ trách Phòng HCTH
- BS Lương Đức Sơn: PTP Hành chính Tổng hợp
- ThS. Trần Thị Khuyên: Phó trưởng - PT Phòng HCTH
- CN Đặng Tất Khương: Trưởng phòng Công tác chính trị
- ThS.BSCKII. Hồ Thị Dung: Trưởng Phòng Công tác chính trị
-ThS. Trần Mạnh Hà: Phó trưởng Phòng Công tác chính trị
-ThS. Nguyễn Văn Thịnh: Trưởng phòng HC & CTCT
-TS. Trần Mạnh Hà: Trưởng phòng HC & CTCT
-ThS. Tô Thị Hồng Thịnh: Trưởng phòng HC&CTCT

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH & CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
TS. Đặng Thị Bích Hợp
Email: bihedeng.tbump@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Email: minhnguyet1983@gmail.com
CN. Đỗ Khánh Toàn
Email: toandk81@gmail.com
ThS. Vũ Đức Anh
Email: ducanh1402@gmail.com
CN. Lưu Thị Thảo
Email: thaodhytb@tbmc.edu.vn
 NV. Vũ Hồng Tuấn
Email: tuanvh@tbmc.edu.vn
NV. Bùi Văn Sơn
Email: sonbv@tbmc.edu.vn
NV. Vũ Manh Tài
Email: 
NV. Trương Minh Tâm
Email: tamtm@tbmc.edu.vn
KTV. Đoàn Thị Kim Loan
Email:  loandt@tbmc.edu.vn
f07e1380e9f94ba712e8
ThS. Lê Thị Minh Anh
Email: anhltm@tbump.edu.vn
KTV. Trần Thị Phi Nga
Email: ngattp@tbmc.edu.vn
 
177463cfbfb61de844a7
KTV. Đặng Minh Anh
Email: anhdm@tbump.edu.vn
 

Cán bộ đương nhiệm Phòng Hành chính và Công tác chính trị

1. Chức năng
Phòng Hành chính và Công tác chính trị có chức năng giúp Hiệu trưởng Nhà trường về các mặt công tác hành chính; công tác kế hoạch tổng hợp; văn thư lưu trữ; công tác đối ngoại; lễ tân phục vụ; quản lý mạng thông tin điện thoại; quản lý và điều hành hoạt động của tổ xe ô tô cơ quan; thực hiện nắm bắt tình hình và triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và sinh viên; quản lý hoạt động Công nghệ thông tin và duy trì hoạt động của website Nhà trường và một số lĩnh vực công tác khác có liên quan.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác kế hoạch tổng hợp, bao gồm việc tổng hợp các mặt hoạt động của Nhà trường, soạn thảo các văn bản giúp lãnh đạo Trường điều hành các hoạt động chung, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch công tác, tham gia soạn thảo một số quy chế quản lý, quy chế hoạt động của Nhà trường, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng ... có tính khoa học, với chất lượng và hiệu quả cao. Tổ chức thực hiện Nghị quyết và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Trường chỉ đạo kịp thời.
2.2. Công tác Văn thư lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý công văn trên máy vi tính, đảm bảo các công văn được chuyển đến, chuyển đi kịp thời, đúng quy định và lưu trữ khoa học. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
2.3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính: Soạn thảo các văn bản trao đổi công tác với các cơ quan hữu quan trình lãnh đạo Trường ký, tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo, lễ hội, nhà khách; Đặt mua và cấp phát thư báo hàng ngày cho toàn trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện lịch công tác hàng tuần, hàng tháng.
2.4. Quản lý và phục vụ mạng thông tin điện thoại, tiếp nhận mạng điện thoại lắp đặt tổng đài nội bộ tại khối nhà chính, xây dựng định mức sử dụng theo tinh thần tiết kiệm, thu thập thông tin và biên tập "Danh bạ điện thoại nội bộ" đáp ứng nhu cầu công tác của Trường.
2.5. Thực hiện tốt công tác hành chính đối ngoại. Tham mưu và triển khai các hoạt động tiếp đón khách đến làm việc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường.
2.6. Quản lý và điều động xe ô tô cơ quan: Đảm bảo các xe được điều động kịp thời, đúng nguyên tắc và đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu công tác của Nhà trường.
2.7. Thực hiện nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ và sinh viên thông qua các kênh thông tin của Nhà trường, kịp thời báo cáo lãnh đạo trường xử lý. Triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và sinh viên thông qua đài truyền thanh, băng biển khẩu hiệu, website, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, …

* Khen thưởng:
* Tập thể:
05 Bằng khen của Bộ Y tế (2005, 2014, 2015, 2016, 2018)1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007), Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường, nhiều năm đạt danh hiệu "Tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc". Chi bộ liên tục đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu". Công đoàn liên tục đạt danh hiệu Công đoàn 4 tốt và Công đoàn xuất sắc.
* Cá nhân:
14 Bằng khen của Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các Bộ ngành; Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình; Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình; Bằng khen của TW Đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Huân, Huy chương kháng chiến; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn, Giáo dục, Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; 01 Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. 100% CBVC đạt danh hiệu lao động giỏi, LĐTT các năm học.
* Phương hướng phát triển trong thời gian tới:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
- Xây dựng tốt chiến lược, kế hoạch, phương hướng hoạt động của đơn vị theo từng giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường.
- Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn theo tinh thần cải cách hành chính theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
- Thực hiện tốt việc quản lý văn thư - lưu trữ theo các quyết định mới ban hành
- Xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh về mọi mặt, giữ vững các danh hiệu thi đua đã đạt được để đủ điều kiện đề nghị các phần thưởng cao hơn.

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

522-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:38

25/QĐ-HĐGDNN

Quyết đinh phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 50 | lượt tải:33

144-QĐ/TW

Quy định chuẩn mực đạo dức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:58

519-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Bình

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 95 | lượt tải:46

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 259 | lượt tải:356
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập550
  • Hôm nay161,808
  • Tháng hiện tại2,604,495
  • Tổng lượt truy cập22,849,505
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây