14:53 ICT Thứ hai, 18/02/2019               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Danh mục Tin tức

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Cập nhật vào : Thứ sáu - 11/04/2014 15:07 Share |

Phụ trách TT:
PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
Điện thoại:0912.639.207
Email: bainxytb@yahoo.com
Phó Giám đốc :
PGS. TS Trần Thị Phương
Điện thoại: 0969.816.605
Email:phuong170978@yahoo.com
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
  ThS. Lê Thu Hằng
Điện thoại: 0917.062.282
Email: lethuhangydtb@gmail.com
TS. Đỗ Thanh Tuân
Điện thoại: 0989.166.166
Email: 
CN. Bùi Thị Minh Châu
Điện thoại: 0944.199.358
Email:minhchauytb@tgmail.com
KS. Đặng Thị Thu Thảo
Điện thoại: 0978.667.897
Email: dangthithuthaoytb@gmail.com
DS. Nguyễn Thế Phương
Điện thoại: 0363.155.708
Email: nguyenthephuong@gmail.com
KTV. Giang Thị Vân
Điện thoại: 0396.950.180
Email:vangiáng70689@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại: 0949.361.986
Email: huyentc.ytb@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Điện thoại: 0982.402.157
Email: minhnguyet1983@gmail.com
  CN. Lại Thị Bạch Tuyết
Điện thoại: 0983.852.119
Email: tuyetltbytb@gmail.com

Cán bộ đương nhiệm phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

* Chức năng
    Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của Luật Giáo dục và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
* Nhiệm vụ 
a) Công tác Khảo thí
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy định về công tác khảo thí.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện.
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động khảo thí của Trường.
- Lập kế hoạch thi, tổ chức thi, hoán đề, in đề thi, lưu trữ đề thi tất cả các học phần trong chương trình đào tạo theo từng học kỳ, năm học.
- Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi; quản lý bài thi, kết quả thi đảm bảo an toàn, chính xác, đúng quy chế.
- Phối hợp với các đơn  vị có đào tạo tổ chức các kỳ thi, kiểm tra các khâu nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi, bài thi khi có nhu cầu.
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn hay các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần/môn học.
- Phối hợp với các đơn vị trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế.
- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai các ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho giảng viên, sinh viên Nhà trường về công tác khảo thí.
- Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí của Trường theo yêu cầu.
 
 

 

 

* Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.
- Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.
- Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ và phương thức đào tạo khác nhau.
- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng.
- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.   
- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường theo yêu cầu.
c) Công tác khác 
- Tham gia thường trực Ban Thanh tra giáo dục và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động kiểm tra, thanh tra giáo dục trong Nhà trường.
- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị được giao.
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới
Thực hiện đúng qui chế tổ chức thi trắc nghiệm khách quan, qui chế thi viết, thi vấn đáp và các hình thức lượng giá sinh viên khác.
Tăng cường các hoạt động thanh tra giáo dục, đặc biệt thanh tra tại các cơ sở đào tạo ngoài trường.
Phối hợp với các phòng ban chức năng rà soát và đề xuất cách tổ chức thi tại cơ sở ngoài trường đảm bảo đúng quy chế thi, an toàn, hiệu quả và báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng trường đại học, chuẩn bị công tác đánh giá ngoài.
Quản lý các tài liệu, minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học đảm bảo đúng kế hoạch.
 Khen thưởng
Tập thể:
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể tiên tiến
- 01 Bằng khen cấp tỉnh
Cá nhân:
- 02 Bằng khen Bộ Y tế
- 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- 02 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam
- 01 Bằng khen cấp TỉnhSửa lần cuối vào : Thứ tư - 09/01/2019 08:15