08:59 +07 Thứ hai, 25/09/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 15:07 Share |

 Trưởng phòng:
TS. Trần Mạnh Hà
Email: manhhatbmu@gmail.com
1
Phó trưởng phòng
TS. Đỗ Thanh Tuân
Email:tuandt@tbump.edu.vn
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 
  ThS. Lê Thu Hằng
Email: lethuhangydtb@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Huyền
Email: huyentc.ytb@gmail.com
CN. Bùi Thị Minh Châu
Email:minhchauytb@tgmail.com
KS. Đặng Thị Thu Thảo
Email: dangthithuthaoytb@gmail.com
DS. Nguyễn Thế Phương
Email: nguyenthephuong@gmail.com
KTV. Giang Thị Vân
Email:vangiáng70689@gmail.com
  CN. Lại Thị Bạch Tuyết
Email: tuyetltbytb@gmail.com
 
1

Cán bộ đương nhiệm phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí  

* Chức năng, nhiệm vụ
  - Tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai các hoạt động, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường đại học.
  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và tổ chức tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn về Kieemr định chất lượng giáo dục trường đại học.
  - Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.
  - Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng quy trình tổ chức thi học phần, thi cuối khoá; tổ chức các kỳ thi hết học phần, thi tốt nghiệp cuối khoá và thi tuyển sinh.
  - Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, cải tiến các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo.
  - Tổ chức làm danh sách thi ngẫu nhiên, tổ hợp đề thi cho các học phần thi lý thuyết. Quản lý chấm thi và lưu trữ bài thi.
  - Tư vấn nghiệp vụ về quy trình tổ chức thi hết học phần, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường về công tác khảo thí.
  - Làm đầu mối tổ chức các hoạt động thanh tra giáo dục như: thanh tra giảng dạy/học tập lý thuyết, thực hành/lâm sàng, thi, chấm thi hết học phần, trực đêm, thực tập cộng đồng.
  - Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức làm việc với các Khoa/Bộ môn về chuẩn bị tài liệu học tập, kế hoạch bài giảng, đề cương môn học.


 

 

Khen thưởng
Tập thể:
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 01 Bằng khen cấp tỉnh
Cá nhân:
- 02 Bằng khen Bộ Y tế
- 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- 02 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam
- 01 Bằng khen cấp Tỉnh

1Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 10/10/2022 09:13