01:03 EDT Thứ ba, 26/09/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ môn Xã hội học sức khỏe

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 23:00 Share |

Trưởng Bộ môn:
TTƯT.ThS. Nguyễn Văn Thịnh
Email:  thinhnv6374@gmail.com
Phó trưởng Bộ môn:
TTƯT.BSCKII. Trần Thị Thu Hà
Email:  ha_tlyd@gmail.com
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC SỨC KHỎE

Phạm Thị Hương Ly
Email: lypth@tbump.edu.vn
 

* Chức năng
    Bộ môn là đơn vị hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường, trực thuộc Khoa Y tế công cộng, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ.
* Nhiệm vụ 
  a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường và của Khoa YTCC;
   b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa YTCC và Hiệu trưởng giao;
   c) Nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên, học viên theo quy định của Nhà trường; tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
   d) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa YTCC; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường;
  đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
  e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
  f) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn;
  g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa Y tế công cộng giao.

* Giảng dạy:
    Thực hiện công tác giảng dậy bậc đại học và sau đại học với các học phần chính:
- Tâm lý học đại cương,
- Tâm lý Y học,
- Đạo đức, Đạo đức Y học,
- Dân số học,
- Công tác dân số và Kế hoạch hóa gia đình,
- Nhân học và xã hội học sức khỏe,
- Một số vấn đề về sức khỏe sinh sản
- Giao tiếp và các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp,
- Kỹ năng thuyết trình
- Hướng dẫn học tại cộng đồng cho các mã ngành hệ đại học, cử nhân; ngoài ra còn được Khoa phân công chịu trách nhiệm một số học phần cho các mã ngành đào tạo hệ Sau đại học.
* Nghiên cứu khoa học:
- Tham gia và chủ nhiệm các đề tài NCKH các cấp. Ngoài ra, còn tham gia hướng dẫn: tiểu luận BSCKI, BSCKII, ThS, sinh viên nghiên cứu khoa học và các chuyên đề thực tế cộng đồng.
- Tham gia khám, chẩn đoán, điều trị cho các bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến tâm lý, tự kỷ tại bệnh viên Nhi tỉnh Thái Bình
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

 

* Một số nét về Bộ môn
    Bộ môn Xã hội học sức khỏe tiền thân là bộ môn Tổ chức Y tế của Nhà trường, sau khi thành lập Khoa Y tế công cộng. Đội ngũ cán bộ giảng của bộ môn hiện nay là những cán bộ chuyên ngành Y tế, Xã hội học và chuyên ngành Tâm lý học, một số cán bộ chuyên ngành Y nhưng được đào tạo, tập huấn những chuyên đề về tâm lý học, đạo đức y tế, Y nghiệp đồng thời với quá trình tự nghiên cứu nên đã xây dựng được sách giáo trình phục vụ công tác đào tạo với những chuyên đề tâm lý, đạo đức, Dân số của các lĩnh vực phục vụ đào tạo các mã ngành của nhà trường.
* Các thành tích đã đạt được:
+ Tập thể
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2007

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2010-2011
+ Cá nhân
- ThS.BS Nguyễn Văn Thịnh
 
    + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013
     + Bằng khen của Công đoàn Y Tế Việt Nam Năm 2014
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2020
     + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
     + Bằng khen của Công đoàn y tế năm 2020
     + Chiến sĩ thi đua cấp Bộ y tế năm 2020
     + Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2020;
     + Bằng khen của Chủ tịnh UBND tỉnh Hà Giang năm 2018
     + Kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Tông LĐLĐ Việt Nam
     + Liên tục là Chiến sĩ thi đua cở sở các năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- ThS.BSCKII Trần Thị Thu Hà
    + Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2020    
    + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013
    + Chiến sĩ thi đua cở sở ( 2012, 2013, 2014, 2016, 2017)
    1


Cập nhật lần cuối vào : Thứ ba - 18/10/2022 22:01