15:06 +07 Thứ năm, 28/09/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ môn Ngoại ngữ

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 14:10 Share |

Phó trưởng- Phụ trách  Bộ môn
ThS.GVC. Đặng Thị Nhuấn
Email:  nhuantb@yahoo.com
 • Trưởng, Phó Bộ môn tiền nhiệm:
  + GV. Vương Hải Vượng : Trưởng bộ môn 
  + GV. Hoàng Quốc Ấn:  Phó trưởng bộ môn
  + GVC. ThS. Đoàn Thị Lý: Phó trưởng bộ môn  
 • Trưởng, Phó Bộ môn hiện tại:
  + Trưởng Bộ môn:      GVC. Bùi Nam Phong
  + Thời gian bổ nhiệm:   Tháng 4-2008 (Phó trưởng phụ trách Bộ môn) 02-6-2010 (Trưởng Bộ môn) Tháng 02-06-1016( Bộ nhiệm lại Trưởng Bộ môn)
  + Phó trưởng Bộ môn:    GVC. ThS. Nguyễn Thị Tuyết
  Thời gian bổ nhiệm: 12-01-2012 (Bổ nhiệm lại Phó trưởng Bộ môn)
 • +Trưởng Bộ môn:  GVC.Bùi Nam Phong

1

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
ThS. Nguyễn Thị Ngoan
Email:ngoannguyenytb@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Email: hongnt@tbmc.edu.vn
ThS. Nguyễn Hoàng Sơn
Email: mynhson@gmail.com
1

Cán bộ đương nhiệm Bộ môn Ngoại Ngữ

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
* Chức năng:
   Bộ môn Ngoại ngữ là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý cán bộ, tổ chức bồi dưỡng giảng viên của đơn vị theo phân cấp của Nhà trường. 
* Nhiệm vụ:
  Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá môn học tiếng Anh, Pháp, Trung cho các đối tượng theo khung chương trình của Nhà trường

Ban chủ nhiệm bộ môn
* Đối tượng giảng dạy:
 Bộ môn Ngoại ngữ thực hiện giảng dạy cho các đối tượng học viên, sinh viên theo khung chương trình, đảm bảo mục tiêu các học phần theo quy định:
 * Tiếng Anh cho các đối tượng:
+ Cao học, Nội trú, CKI
+ Y Đa khoa (chính quy & liên thông)
+ Dược học (chính quy & liên thông)
+ Y học dự phòng
+ Y tế công cộng
+ Điều dưỡng
+ Học sinh cử tuyển 
 * Tiếng Pháp cho các đối tượng:
+ Y Đa khoa (chính quy & liên thông) 
* Tiếng Trung cho các đối tượng:
+ Y học cổ truyền (chính quy & liên thông)
 Thành tích nổi bật (trong các năm 2013 – 2017)
Trong những năm qua Bộ môn Ngoại ngữ đã thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác đã đề ra. Nhiều cán bộ đi học cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, tham gia các lớp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước. Cán bộ quản lý cùng với cán bộ giảng của Bộ môn đã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả đều vượt định mức giờ giảng hàng năm. 
Bộ môn thực hiện song hành 02 phương thức đào tạo theo niên chế và tín chỉ. Tới năm học 2017-2018, Bộ môn sẽ chấm dứt phương thức đào tạo theo niên chế.
Bộ môn đã hoàn thiện bộ giáo trình tiếng Anh – Pháp – Trung chuyên ngành cho các mã ngành đào tạo và hoàn thiện bộ ngân hàng câu hỏi mới (8000 tests) phục vụ cho việc thi đánh giá kết thúc học phần của các môn học.    
Bộ môn đã thực hiện giảng dạy, lượng giá thích hợp cho từng đối tượng đảm bảo công bằng và khách quan. Nhiều cán bộ giảng đã có đóng góp tích cực vào việc cải tiến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy. Các cán bộ giảng viên đều tích cực tham gia chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập.
Những năm gần đây, Bộ môn Ngoại ngữ đã thực hiện được 10 đề tài KHCN cấp cơ sở đã được nghiệm thu trong đó: 06 đề tài thuộc tổ tiếng Anh, 04 đề tài thuộc tổ tiếng Pháp, 01 đề tài thuộc tổ tiếng Trung
Biên soạn 11 cuốn giáo trình và sách đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng
Giáo trình
+ Tiếng Anh chuyên ngành Y  đào tạo Bác sĩ Đa khoa 2015
+ Thực hành giao tiếp tiếng Anh dành cho học viên cao học 2013
+ Tiếng Anh chuyên ngành Y đào tạo Sau đại học 2017
+ Tiếng Anh ngành YTCC đào tạo CN YTCC và BS YHDP 2016
+ Tiếng Anh chuyên ngành Dược đào tạo ĐH Dược  2012
+ Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng đào tạo CNĐD 2015
+ Tiếng Pháp chuyên ngành Y 2016
+ Tiếng Trung chuyên ngành YHCT 2015
Sách
+ Cụm từ, cách biểu đạt, thành ngữ, tục ngữ Việt Anh thông dụng 2010
+  Luyện tập Ngữ pháp Tiếng Pháp 2014
+ Thực hành ngữ pháp tiếng Anh dành cho học viên sau Đại học 2014
+ Bài tập tiếng Anh chuyên ngành Y 2015

 

1

 

Khen thưởng tập thể   
Trong 05 năm gần đây, tập thể Bộ môn Ngoại ngữ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” và được tặng “Bằng khen” của Thủ tướng chính Phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Chủ tịch Tỉnh.
Khen thưởng cá nhân
Nhiều cán bộ giảng của Bộ môn được nhận kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh Thái Bình và nhiều giấy khen của Hiệu trưởng.
Giao ban bộ môn
 Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới
a. Kế hoạch trước mắt
-  Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy các đối tượng học viên, sinh viên theo khung chương trình đã quy định.
-   Rà soát bổ sung ngân hàng đề thi các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung.
-   Biên soạn giáo trình “Tiếng Anh chuyên ngành Dược” theo phương thức đào tạo tín chỉ.
- Triển khai việc khảo sát đánh giá nhu cầu tiếng Anh của Trường liên quan đến công tác đào tạo trong thời gian tới. 
- Tham gia dự án đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Y Đa khoa (Dự án HPET).  

Báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học
b. Định hướng lâu dài
-  Động viên, tạo điều kiện cho cán bộ giảng đi học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
-  Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế Nhà trường tìm nguồn tình nguyện viên là những giảng viên bản xứ để hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ và sinh viên trong Trường.
-  Đề nghị cho phép thành lập Khoa Ngoại ngữ  thuộc Trường đại học Y Dược Thái Bình
-  Liên kết với các trường Đại học Ngoại Ngữ, Sư phạm Ngoại ngữ đào tạo tiếng Anh trình độ B1, B2 Châu Âu cho các cán bộ giảng và sinh viên có nhu cầu học tập.
Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đáp ứng được sự phát triển trong giáo dục đào tạo đa ngành, đa cấp của Nhà trường; đảm nhận số lượng giờ giảng lớn theo khung chương trình của Bộ đối với các đối tượng và mã ngành khác nhau, tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn sách, giáo trình, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, học viên, sinh viên đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Nhà trường 

Giờ học ngoại ngữ

 

 Cập nhật lần cuối vào : Thứ tư - 06/09/2023 14:15