15:44 EDT Thứ sáu, 31/03/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Cuộc thi viết tiểu luận
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Phòng Tổ chức cán bộ

Ngày tạo lập : Thứ năm - 20/03/2014 02:34 Share |


Trưởng phòng:
TS. Nguyễn Thế Điệp
Email: diepnt@tbump.edu.vn

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Email: oanhn905@gmail.com


TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TIỀN NHIỆM

+ ĐC Phạm Văn Lái: Trưởng phòng
+ ĐC Hoàng Hạnh: Trưởng phòng
+ ĐC Phạm Văn Nghiễn: Trưởng phòng
+ BSCKII. Nguyễn Văn Sái: Trưởng phòng
+ BSCKII. Bùi Văn Đăng: Trưởng phòng
+ ĐC Tạ Bình Nghị: Phó trưởng phòng
+ BSCKII Bùi Hữu Chuân: Phó trưởng phòng
+ BSCKI. Đỗ Thanh Hoài: Phó trưởng phòng
+ BS Đỗ Trung Thành: Phó trưởng phòng
+ CN Nguyễn Duy Chẩm: Phó trưởng phòng
+ BSCKII. Bùi Văn Đăng: Trưởng phòng
+ BSCKII. Đào Thanh Lanh: Phó trưởng phòng
+ ThS. Nguyễn Như Toàn: Phó trưởng phòng
+ BSCKII. Lê Văn Tuệ: Phó trưởng phòng
+ TS. Ngô Thanh Bình: Phó trưởng phòng

TS. Trần Thị Khuyên: Trưởng phòng
 

1

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 KS. Đỗ Thành Long
Email: longdt@tbmc.edu.vn

ThS. Lê Thị Thúy Nhàn
Email: thanhnhantccb@gmail.com

CN. Vương Hải Thành
Email: vuongthanhytb@gmail.com

CN. Đinh Thị Thu Hà
Email:  

CN. Nguyễn Thị Nguyên
Email: nguyendhytb@gmail.com
ThS Đỗ Anh Văn
Email: vandhydtb@gmail.com

Trương Thị Thảo
Email: 

ThS. Lê Xuân Hưng
ĐT cơ quan: 0227.3838.545
( máy lẻ 349)

Email: lehungtbump@gmail.com

NV. Bùi Vĩ Đại
Email:  daibvytb@gmail.com

Cán bộ đương nhiệm Phòng Tổ chức cán bộ

* Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng:
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng giúp cho Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Trường; Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, công tác thi đua khen thưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ.
* Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp bộ máy hoạt động trong trường; Đề xuất thành lập, sát nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trực thuộc trường phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được Bộ Y tế phê duyệt; Đề xuất sắp xếp, điều động CBVC, HĐLĐ của trường hàng năm một cách hợp lý; Điều động, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong trường.
- Lập kế hoạch về lao động và biên chế; kế hoạch bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị và các bộ phận trong trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Tham mưu tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động; Soạn thảo quyết định tiếp nhận, chuyển ngạch các chức danh từ giảng viên trở xuống phù hợp với cơ cấu CBVC và tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức; Soạn thảo các Quyết định tuyển dụng, thôi việc và thuyên chuyển công tác cho giảng viên, CBVC và các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, CBVC; Tham gia việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, CBVC tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBVC; Nâng bậc lương, thi ngạch, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc và các chức danh khác.
- Thường trực các hội đồng: Tuyển dụng, nâng bậc lương, thi nâng ngạch, xét phân loại lao động hàng tháng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật CBVC.
- Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ; Phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ viên chức hàng năm; Cập nhật danh sách CBVC chuyển công tác và về hưu hàng năm. Lập các biểu báo cáo thống kê CBVC định kỳ theo quy định hiện hành; Chủ trì hoạt động nhận xét, đánh giá, kê khai minh bạch thu nhập tài sản cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước.
-Thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác bảo đảm trật tự và an toàn trong Nhà trường; Làm các thủ tục cho cán bộ viên chức đi công tác, học tập nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước.
- Tham mưu thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.
- Tổ chức soạn thảo các văn bản, quy định, quy chế thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đó quy định.

 

1

* Khen thưởng:
* Tập thể:
Huân chương Lao động hạng Ba (2013); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011); Bằng khen của Bộ Y tế (2009, 2010); Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (2011); Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
* Cá nhân:
+ 05 Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
+ 03 Huân chương Lao động hạng Nhì
+ 03 Huân chương Lao động hạng Ba; 06 Bằng khen Chính phủ
+ 30 lượt cán bộ được tặng Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
+ 09 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
+ 01 Giáo sư
+ 01 Phó giáo sư
+ 02 Nhà giáo nhân dân
+ 04 Nhà giáo ưu tú
+ 01 Thầy thuốc ưu tú
+ 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc
+ 06 chiến sỹ thi đua cấp Bộ (02 cán bộ được tặng chiến sỹ thi đua cấp Bộ 3 năm liên tục)
 
* Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Phòng Tổ chức cán bộ đoàn kết, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể Phòng thành đơn vị tiên tiến xuất sắc.
- Nâng cao trách nhiệm, đúng góp trí  tuệ của cán bộ viên chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phương hướng nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Phòng: Làm tốt công tác tổ chức theo điều lệ được Bộ trưởng phê duyệt. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, đơn vị và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị.
- Thực hiện tốt các văn bản về công tác tuyển dụng viên chức. Hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn, bộ câu hỏi thi tuyển viên chức để việc tuyển dụng đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc.
- Thực hiện tốt các quy định về công tác bổ nhiệm: Tiếp tục bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các đơn vị.
- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Phòng TCCB phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và tổng hợp thành văn bản có phê chuẩn của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch luân chuyển một số vị trí công tác theo quy định.

 

 Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 14/03/2022 21:11

Các bài viết khác :