05:31 ICT Thứ năm, 27/07/2017               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Phòng Quản Trị

Cập nhật vào : Thứ sáu - 11/04/2014 10:49 Share |

Trưởng phòng:
KS. Đỗ Đức Kính
Điện thoại:  0912.056.895
Email:kinhtrongytb@yahoo.com.vn
Phó trưởng phòng:
BSCKII Trần Văn Bảo
Điện thoại: 0983.164.163
Email:
Trưởng, phó đơn vị qua các thời kỳ:
-  Từ ngày 20/11/1968 đến 12/1972: Bác sỹ Trần Thông phụ trách chung
-   Từ ngày 01/01/1973 đến 05/03/1983: Bác sỹ Trần Lợi từ phòng Giáo Vụ chuyển về làm Trưởng phòng theo quyết định của Vụ TCCB Bộ Y tế.
-   Từ ngày 06/03/1968 đến 01/01/2003: Bác sỹ Trần Thuân là Phó Trưởng phòng giáo vụ sang làm Trưởng phòng Giáo Tài theo quyết định của Vụ TCCB Bộ Y tế.
-   Từ ngày 01/01/2003 đến nay: PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến – Giảng viên chính khoa Y tế công cộng chuyển về làm Trưởng Phòng Vật Tư Kỹ Thuật theo quyết định của Vụ TCCB Bộ Y tế.
 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ
KS. Đỗ Tiến Phát
Điện thoại:0949.866.808
Email: 
  Trương Văn Thanh
Điện thoại: 0979.979.717
Email:thanhtv@tbmc.edu.vn
  Đinh Văn Tuấn
Điện thoại: 0945.048.303
Email: tuandv@tbmc.edu.vn
 CN. Đặng Hồng Chương
Điện thoại: 0912.090.102
Email: chuongvh@tbmc.edu.vn
Tống Quang Bình
Điện thoại: 0964.055.236
Email: binhtq@tbmc.edu.vn
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại:01682.998.127
Email:loannt@tbmc.edu.vn
KS. Phạm Xuân Việt
Điện thoại:0916.100.285
Email:vietpx@tbmc.edu.vn
KS. Bùi Xuân Tuyên
Điện thoại:  0906.192.698
Email: tuyentb@tbmc.edu.vn
KTV. Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0979.232.055
Email:tuanlm@tbmc.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thành
Điện thoại:0904.810.116
Email:
 
 

Cán bộ đương nhiệm Phòng Quản trị* Chức năng:

+ Phòng Quản trị là đơn vị trực thuộc Trường. Phòng có chức năng tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng các dự án đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả tài sản của Nhà trường bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng, các loại tài sản trên đất, các trang thiết bị phòng chống cháy nổ, các trang thiết bị máy móc, y dụng cụ, bàn ghế thí nghiệm, hóa chất, hóa dược, hóa sinh phẩm, thuốc, tạp phẩm, các loại mẫu vật thí nghiệm và những loại tài sản khác được mua sắm, trang bị từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn họp pháp khác để đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khám chữa bệnh và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

 

Nhiêm vu:

1. Quản lý toàn bộ tài sản cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho đào tạo, NCKH, khám chữa bệnh trong toàn trường; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị của các đơn vị. Có kế hoạch điều phối, điều hành trang thiết bị, sữa chữa, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị hợp lý. Tư vấn, tổ chức xây dựng, thực hiện giám sát các dự án xây dựng, tổ chức sửa chữa lớn nhỏ bảo đảm cơ sở vật chất cho giảng dạy và học tập của Nhà trường tại Trường và các Bệnh viện thực hành, Bệnh viện trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết. Tham gia xây dựng các dự án, kế hoạch tiếp nhận, mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị.
2. Cung ứng một cách đầy đủ và kịp thời các yêu cầu thường xuyên và đột xuất về trang thiết bị, dụng cụ làm việc, vật tư thông dụng, văn phòng phẩm và các phương tiện cho nhiệm vụ giảng dạy, học tập, NCKH và công tác Bệnh viện.
3. Quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lưới điện trong toàn trường. Đảm bảo thường xuyên có điện, nước sử dụng cho hoạt động của trường, chống lãng phí và thất thu tiền điện, nước; tổ chức phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong trường. Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão.
4. Tổ chức các hoạt động mời thầu, đấu thầu về xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm vật tư, trang thiết bị máy móc,... trong trường. Thường trực của các Hội đồng đấu thầu.
5. Xây dựng các quy định làm việc về công tác quản trị, vật tư kỹ thuật, các quy trình về bảo quản, các trang thiết bị chuyên dụng nhằm khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả cho công tác chuyên môn. Kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy trình, Quy phạm về sử dụng an toàn các thiết bị. Quản lý, bảo quản tốt các tài sản của kho và các thiết bị quý hiếm, đắt tiền theo quy định của Bộ Y tế.
6. Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (bao gồm: đóng mở cửa giảng đường; bố trí trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện ánh sáng; chuông báo giờ lớp học; phục vụ nước uống...). Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh, vườn hoa trong khuôn viên Trường.
7. Tham gia đầy đủ các lóp tập huấn, hội thảo về đồ dùng giảng dạy, học tập và trang thiết bị chuyên ngành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham gia các hội thảo, tiếp nhận các trang thiết bị y tế của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
8. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng các định mức về trang thiết bị, vật tư thông dụng, văn phòng phẩm và các phương tiện phù hợp với thực tế để làm chuẩn mực cho việc cung ứng mẫu vật, vật tư trang thiết bị, vật tư thông dụng, văn phòng phẩm.
9. Thực hiện các chế độ về quản lý theo dõi các tài sản đã được mua sắm, viện trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
10. Tư vấn giám sát các hợp đồng: Bảo vệ, vệ sinh làm sạch, các dịch vụ cho thuê của Nhà trường.
11. Thực hiện công tác tổng họp và thống kê tài sản báo cáo theo qui đinh.
12. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan nghiệm thu, tiếp nhận các công trình mới, các công trình sửa chữa, cải tạo của trường trước khi đưa vào sử dụng; chủ trì, phối họp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm kê tài sản, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, trang thiết bị, máy móc,... do trường quản lý; tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư hư hỏng một cách hiệu quả, tránh lãng phí.

 

 Sửa lần cuối vào : Thứ hai - 10/04/2017 15:01